Skip to main content

Gör utvecklingen mindre invecklad 

Vettebrands modellen

Vår arbetsmodell med produktutveckling har vi utvecklat i samarbete med kunder under lång tid. Genom oss får du en partner med stor erfarenhet från olika typer av processer och situationer.

Både genom praktiskt arbete i ett projekts olika delar, tidsplaner och deadlines, kravspecifikationer för specifika detaljer, men även genom vårt ledarskap där vi vet vikten av att både hålla tempo och ibland ta omtag när det känns som att allt har kört fast. Här hittar vi ett samarbete tillsammans.

Produktkommunikation

Vi har en samarbetspartners som gör att er produkt blir tydlig vid marknadsföring och i försäljningsarbetet. Oavsett om produkten vänder sig till proffs eller vanliga konsumenter.

Produktionsutveckling

Våra resurser arbetar med konstruktion i CAD såsom Solid works, Catia , Inventor och Creo. Vi gör allt för att tillmötesgå kundens krav på design, funktionalitet och tillverkningsmetod.

Vi tar fram förslag på den detalj med den egenskaper som genererar mest i färdig produkt, med kostnad, kvalitet och tidsperspektivet för ögonen.

Vår konstruktör vägleder er och tar fram simulering på utfallet om så önskas. Likaså om ni önskar samarbeta kring att ta fram en fysisk prototyp.

Tillsammans med ett lämpligt prototypföretag kan vi verifiera konstruktionen och sedan gå vidare i konstruktionsarbetet, som landar i ett fungerande tillverkningsunderlag.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med designers, verktygsmakare och producenter. Det ger oss en stor styrka eftersom vi vet att behovet är stort av att relativt snabbt förena olika intressen, för att kunna nå ett resultat.

Vi har Creo-licens i företaget men även kompetens inom andra konstruktionsprogram.

Vi gör allt för att tillmötesgå kunden på design, funktionalitet och tillverkningsmetod – allt med kostnad, kvalitet och tidsperspektivet för ögonen.

  • Offertberedning i samarbete med projektledare
  • Processoptimering och verifiering hos er verktygsmakare
  • Processoptimering och verifiering i er produktion
  • Utbildning överföring av processer samt utbildning till kund