Skip to main content

Våra tjänster

Vi har ruter i vår produktutveckling

Projektledare

 • Projektledare som kan gå in i utvecklingsfasen för komplexa produkter. Vi har en hög teknisk kompetens och fungerar som bollplank kring tekniska detaljer, konstruktionsfrågor, behov av verktyg eller andra maskinella frågor.
 • Projektledare som kan lägga fokus på att analysera behov av och utveckla specifika verktyg. Både med hänsyn till utvecklarens behov och tillverkarens blick.
 • Vara er extra resurs på ert kontor och stötta upp er organisation.
 • Vara en resursförstärkning vid felsökning av befintliga produkter.
 • Arbeta som ansvarig projektledare och/eller tekniker i slutskedet av ett projekt.
 • Projektleda flytt av företag, verktyg och/eller maskiner.
 • Projektleda hela processen vid företagsutbyggnad eller en flytt till nya lokaler. Stöttning med praktiska tillståndsfrågor, identifiera behov av teknisk infrastruktur, hitta bästa lösningar och så vidare.

Produktutveckling

 • Utvecklare som arbetar med konstruktion samt att ta fram prototyper. Vår projektledare samt projektutvecklare hjälper er i det CAD-program ni använder och kan ta fram simulering på utfallet om så önskas.
 • Vi kan hjälpa till i hela flödet eller i delar i processen i ert CAD program/ Simulering  och verifiera det med rätt prototyp för ert behov.

Produktionsteknik

Vi har kompetens för analys av gamla eller nya processer. Ta fram förslag och följa upp dem och bli en viktig kugge för att få fram rätt kravspecifikation med process och automation i fokus.

Produktkommunikation

Genom samarbetspartner till oss kan vi hjälpa er med marknadsföring och försäljning av produkter. Oavsett om produkterna vänder sig till proffs eller vanliga konsumenter.

Arbetssätt

Sker i nära samarbete med marknad och kunder med koncept som VoC, fältundersökningar och brainstorms

I nära samarbete med högskolor och marknad så är vi med och tar oss till nya nivåer

 • Idégenerering
 • Patentfrågor
 • Verktygsgranskning
 • Projektledning verktyg