Skip to main content

Det lilla extra

Vi gör så ni inte får spader på verktygsframtagningen

Våra resurser arbetar med konstruktion i CAD programmet Creo. Vi gör allt för att tillmötesgå kundens krav på design, funktionalitet och tillverkningsmetod. Vi tar fram förslag på verktyg som generar mest, med kostnad, kvalitet och tidsperspektivet för ögonen.

Vår projektledare hjälper er i det CAD-program ni använder och kan ta fram simulering på utfallet om så önskas. Tillsammans med ett lämpligt verktygsföretag kan vi verifiera konstruktionen och sedan gå vidare i konstruktionsarbetet, som landar i ett fungerande tillverkningsunderlag.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med designers, verktygsmakare och producenter. Det ger oss en stor styrka eftersom vi vet att behovet är stort av att relativt snabbt förena olika intressen, för att kunna nå ett resultat.

Vår specialkompetens är verktygskonstruktion av plastdetaljer. 

Vi gör allt för att tillmötesgå kundens önskemål på tillverkningsmetod- allt med kostnad, kvalitet och tidsperspektivet för ögonen.

Verktygsutveckling

Hög verktygskompetens i nära samarbete med kunder och verktygsmakare i Europa och Kina

  • Förfrågan / Offertberedning
  • Verktygsgranskning
  • Projektledning verktyg